S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

ZBOŽÍ V AKCI

běžná cena 11 000,00 kČ
naše cena 7 408,80 kČ
skladem
běžná cena 1 200,00 kČ
naše cena 793,80 kČ
skladem
běžná cena 1 418,00 kČ
naše cena 1 032,15 kČ
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

běžná cena 15,00 kČ
naše cena 11,12 kČ
skladem

» Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů
Podmínky ochrany osobních údajů a zpracovatelská smlouva


V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu dotyčných osob pro účely
zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového
obchodníka.

Ochrana osobních údajů


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost ČECHVALAB s.r.o., se sídlem Popradská
12242/84, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, identifikační číslo: 35697709, zapsaná v
obchodním rejstříku Okresního soudu v BraƟslava III, oddíl : Sro, vložka 11664 (dále jen "správce").

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: Adresa pro doručování - Popradská 12242/84, 821 06
Bratislava, Slovenská republika, adresa elektronické pošty - cechvalab@cechvalab.sk, telefon +421
911 402 280.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZPRACOVATEL

2.1. Zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost Bohemiasoft s.r.o., se sídlem Rudolfovská
tř. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, identifikační číslo: 28090403, zapsaná v
obchodním rejstříku Okresního soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16675 (dále jen
"zpracovatel").

2.2. Kontaktní údaje zpracovatele jsou následující: adresa pro doručování Rudolfovská tř. 247/85,
37001 České Budějovice, Česká republika, adresa elektronické pošty info@bohemiasoft.cz, telefon
+420 776 766 412.3. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný těmto správci v
smyslu Čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických
osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení").4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem
systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

4.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu Čl. 22
nařízení.
5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uložena, jsou 3 roky, nejdéle však do
odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).6. DALŠÍ PŘÍJEMCOVÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Trade Design, s.r.o. a Monekon s.r.o. (pro
účely zpracování fakturačních dat), firma The Rocket Science Group (pro účely zasílání
newstelerů přes službu Mailchimp.com), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca
INT (provozovatel datového centra).7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim
osobním údajem, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, případně omezení
jejich zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na
přenosnost Vašich osobních údajů.

7.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci.
Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým odvoláním
souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@bohemiasoft.cz.

7.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je
porušované nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Kontrolního úřadu.

7.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonnou
zda smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A ZPRACOVATELE

1.1. Poskytovatel (Bohemiasoft s.r.o.) je ve vztahu k osobním údajům klientů Uživatelů, tedy
nakupujících v eshopech Uživatelů, zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel (provozovatel
eshopu) je správcem těchto údajů.

1.2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů,
kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění smlouvy uzavřené s Uživatelem formou
odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.webareal.cz.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem
uvedenými v článku. 2.2 - 2.10. těchto podmínek ve Zpracovatelské smlouvě.

2.2. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele.

2.3. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat získané osobní údaje v rozsahu běžných
osobních údajů.

2.4. Poskytovatel bude v rámci automatizovaného zpracování osobní údaje ukládat do databáze
uloženy na hardwaru Poskytovatele, chránit, zajišťovat, zálohovat, shromažďovat a likvidovat.

2.5. Poskytovatel vytvoří takové softwarové nástroje, které Uživateli usnadní splnění žádosti klientů
Uživatele o výkon práv dotčených osob stanovených v GDPR, především práva na výmaz, práva
na informace a přenositelnost informací.

2.6. Osobní údaje jsou uloženy pouze na hardwaru Poskytovatele, jeho vlastních serverech nebo jeho
spolupracujících partnerů. Všechny osobní údaje jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

2.7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje pro účely poskytování
eshopových řešení www.webareal.cz .

2.8. Poskytovatel nebude využívat zpracovávané osobní údaje klientů Uživatele pro vlastní potřebu
a za jiným účelem než je plnění smlouvy.

2.9. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat získané osobní údaje po dobu trvání
smluvního vztahu a následujících 10 let od ukončení smluvního vztahu.

2.10. Uživatel uděluje povolení se zapojením spolupracujících firem, kterými jsou firmy Trade Design
s.r.o. a Monekon s.r.o. (pro účely zpracování fakturačních dat), firma The Rocket Science Group (pro
účely zasílání newsleƩerů přes službu Mailchimp.com), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a
firma Casablanca INT (provozovatel datového centra)
3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zajistí ochranu a zálohování uložených
osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k těmto osobním údajům nebo k jejich
ztrátě.

3.2. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel také
spolupracující firmy Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel
datového centra) pomocí nich zabezpečují jejich neustálou integritu a ochranu proti zneužití.

3.3. Poskytovatel prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním
předpisem Poskytovatele. Které určují, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby
Poskytovatele a spolupracujících firem dle čl. 2.10 těchto podmínek a jsou povinny zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích ao implementovaných bezpečnostních opatřeních.

3.4. Po ukončení poskytování plnění, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud
nemá povinnost uložit osobní údaje na základě jiného zákona (například pro zákonné potřeby Policie).Závěrečná ustanovení

Kdokoli má právo namítat proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,
včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti
zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto
účely dále zpracovány.

Uživatel se zavazuje, bez zbytečného odkladu, nahlašovat všechny jemu známé informace, které by
mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek.

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnuơm souhlasu prostřednictvím internetových
formulářů na stránkách a podstránkách www.webareal.cz.

Ostatní vztahy, které nejsou těmito podmínkami výslovně neupraveny se řídí GDPR a právním
řádem České republiky v platném znění.

Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 22. června 2023.
NGNkMDYw